Bryllup

 

 


 

Kirkeprogram

Inngang
Bridal Chorus from Lohengrin, Richard Wagner (1813-1883)
Salme 763, 1-2 + 5:  Den blomstertid

Den blomstertid nå kommer med den kjære lyse sommer da lyst og glede stor. Nå rører solens gress og grøde gror. Armer ved alt som før var dødt de blide stråler varmer og alt på ny blir født.

De fagre blomsterenger og åkrer rad på rad, de grønne urtesenger og trær som skyter blad, hver blomst, hver spire minner oss om å ta imot det lys som alltid skinner fra gud, vår Skaper god.

Du kjære Herre Kriste, du sol med klarest skinn, la hjerte-isen briste og smelte i vårt sinn! La dine budord følges, og mett oss med ditt ord, la nådens ei dølges for oss på denne jord! 

Inngangsord

P: I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Guds ord om ekteskapet

P: Kjære brudepar.

Gud har innstiftet ekteskapet, til glede og hjelp for oss mennesker, for at vi skal støtte hverandre og nå fram til stadig dypere samhørighet i gode og onde dager. Å leve sammen som mann og hustru er å leve i tillit og kjærlighet, ha omsorg for hverandre og for hjemmet, og trofast stå ved hverandres side livet ut.

Guds ord sier at ekteskapet er hellig og ukrenkelig.

Det står skrevet i Første Mosebok: Gud skapte menneske i sitt bilde, i Guds bilde skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: "Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere." 1. Mos 1, 27-28.

Og vår Herre Jesus Kristus sier: Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne og sa: Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. Matt 19, 4-6.

Ekteskapsinngåelse
  • Ringseremoni
  • Lysseromoni
Salme 669: Kjærlighet fra Gud

Kjærlighet fra Gud springer like ut som en kilde klar og ren. I dens stille bunn, i dens dype grunn gjemmes livets edelsten.

Kjærlighet fra Gud som en ynding brud kommer smykket til oss ned. Lukk kun opp din favn, kom i Jesu navn, himlen bringer den jo med.

Kjærlighet fra Gud er det store bud, er det eneste jeg vet. Bli i kjærlighet, og du har Guds fred, for Gud selv er kjærlighet.

Skriftlesning

P: La oss høre hva Guds ord sier om kjærlighet og samliv. Vår Herre Jesus Kristus sier: Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler. Joh 13, 34-35.

Apostelen Paulus skriver: Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!

La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær! Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! Fil 4, 4-6.

Paulus skriver også: Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus! Ef 5,21.

Kle dere i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Kol 3, 12-13.

Slik står det skrevet i Johannes' første brev: Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. 1 Joh 4, 10-11.

Tale: Hverdags Kjærlighet

 P: Jeg vil tale om kjærlighet. Jeg våger det selv om kjærlighet er et så overveldende ord at vi i dag neste tør bruke. Vi glemmer at kjærligheten er høyst praktisk. Tenk på Gud som ER kjærlighet, hvor høyst praktisk og jordnært han viste og viser sin kjærlighet mot oss mennesker. 

Han viste det i ei krybbe i en stall omgitt av sauer, i møte med mennesker i deres hverdag og da han fanget av menneskets ondskap og opprør lar seg spikre til et kors og dø, for at vi skal få leve. Kan Guds kjærlighet lukter mer av jord og møkk og vilje til omsorg og offer? Og han viser at vi med vår istykkerslåtte liv og sårede hjerter får komme å bli hele mennesker. Intet i menneskets liv er glemt av Guds kjærlighet.

Hvorfor drar jeg frem dette? "Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss." Leste vi. Og kjærlighetens apostel Johannes fortsetter; "Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også å elske hverandre." 

Kort og direkte sier Jesus det: "Dere skal elske hverandre", hørte dere. "Som jeg har elsket dere." Kjærligheten blir blodfattig når forbindelsene til Han som har skapt og elsker oss er dårlig.

Denne kjærligheten som springer ut som en kilde fra Gud, sang vi. Hva vi kan tenke ut selv om hva kjærlighet er, blir tomt?

Å stå for Guds ansikt er å høre Han si: "Kom å drikk av denne kilden." Da skaper kjærligheten det trygge rom hvor den andre kan bli seg selv. Kjenner vi oss utrygge, lukker vi oss til, eller vi blir unaturlige. Vi gjemmer oss bak en rolle som ikke er oss selv. Vi gjør forsøk på å angripe eller ramme hverandre. De underligste ting kan skje når menneske er utrygt. 

Trygghet er viktig for livet og et vesentlig sikte for ekteskapet. Hva har dette med kjærlighet å gjøre? Jo, kjærlighet er å arbeide på at den andre, den jeg er gift med, både kan bli seg selv og våge å være seg selv. Sette angreps- og forsvarsmekanismene ut av funksjon. Åpne seg og glede seg over nærhet og ømhet.

Kjærligheten skaper det trygge rom hvor den andre kan bli seg selv. Nå må dere ikke misforstå - det er ikke snakk "den trygge havn" men hverdagslivets arbeid der du anstrenger deg for den andre. Trygghet skapes der dere anstrenger dere for hverandre. Ekteskapet er en tøff kjærlighetsseilas. Ikke fortøy ekteskapsskuta i "den trygge havn" - ute av bruk - til ingen nytte. Det er sørgelig når et par går i ekteskapelig opplag. Skal skuta fremover, må det fremdrift til. Og fremdriften - er å lete seg frem til den andre, for å oppmuntre, gi hjelp, trøste, tilgi og elske. Bære over med, lokke frem latteren og det lune glimtet i øyet. Det er denne kjærligheten som kan skape en slik trygghet at jeg våger å være meg selv.

Våg denne kjærligheten . Denne kjærligheten blir aldri borte: Ingen og intet skal kunne skille oss fra denne kjærligheten - Den kommer fra Han som sa: Dere skal elske hverandre. Han skaper det trygge rom hvor vi kan bli oss selv for hverandre. Det vil vi nå konkret be om at dere skal få erfare.

Forbønn

P: La oss be.

P: Barmhjertige Gud og Far, du som har innsatt ekteskapet og velsignet kvinne og mann, vi ber deg: La din velsignelse hvile over de to som her kneler for ditt ansikt. Fyll dem med din kjærlighet, og bygg deres hjem i fred. Se til dem i nåde, og styrke dem med din Ånd, så de i gode og onde dager setter sin lit til deg, holder trofast sammen og hjelper hverandre fram mot det evige liv.

Our Father, The Lord's prayer (Herrens bønn)

P: Let us pray Our Father, The Lord's prayer.

Alle: Our Father, who art in Heaven. Hallowed be thy name. Thy Kingdom Come. Thy Will Be Done, in earth as it is in Heaven. Give us this day our daily bread. Forgive our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, and deliver us from evil. Amen.

Velsignelse

P: Herren velsignelse deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Slutningssalme 223: Kjærlighet er lysets kilde

Kjærlighet er lysets kilde, kjærlighet er derfor er Guds råd så milde derfor er Guds livets rot. Jesus har den selv forklaret, Ånd så god. Ånden har den åpenbare, den kan kjennes i Guds fred og det håp vi trøstes ved.

Kjærlighet er livet krone, kjærlighet er lysets glans. Derfor sitter på Guds trone Jesus nå med strålekrans, han som lyset er og livet, har for oss seg selv hengivent, han forblir og lever ved Guds, sin Faders kjærlighet.

Kjærlighet er lovens fylde og fullkommenhetens bånd, den er hva vår Gud vi skylder, den er frukten av hans Ånd. Derfor med Guds-kjærligheten vokser opp om kapp Guds-freden. Vi skal også bli ved den ett med sjelens beste venn.

Utgang
Wedding March from a Midsummer Night's Dream, Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Når 1 juli 2000, kl. 13:00
Hvor Mari Kirke (Ytre Enebakk, Enebakk prestegjeld)
Brudens mor Gloria Olsen
Brudgommens foreldre Bjørg og Hogne von der Fehr
Brudens forlover Stine Eriksen (Beste venninne)
Brudepiker Jacklene Membrillo (Brudens søster)
Jennifer Jernslett (Brudens kusine)
Blomsterpike Michelle Membrillo von der Fehr (Brudeparets datter)
Brudgommens forlover Jørn Kristensen (Beste venn)
Prest Eystein Norborg
Organist Geirmun Simonsen
Fotograf Pål Bøe
Florist Kathrine, Bella Blomster DA
 


Oppdatert sist: 14.12.07